Testmanagement

Goed testmanagement is een belangrijke succesfactor voor implementatie van uw systeem. Testmanagement is verantwoordelijk voor het initiëren, plannen, aansturen en uitvoeren van het testproces. Binnen tijd en budget, met de vereiste kwaliteit. Verder is testmanagement een wezenlijke factor voor de communicatie met de business en opdrachtgever.

Al met al een generieke omschrijving, meer gedetailleerd worden onder andere de volgende taken uitgevoerd. Vanzelfsprekend toegepast naar de ontwikkelmethodiek die wordt toegepast binnen uw organisatie:

 - Productrisicoanalyse en strategiebepaling

 - Opstellen van planningen en begrotingen

 - Definiëren van de organisatie en infrastructuur

 - Opstellen van procedures en standaarden

 - Inrichting van de (test) organisatie

 - Dagelijkse besturing van de testactiviteiten

 - Uitzetten van de taken

 - Definiëren van de detailplannen

 - Beheersen van de voortgang

 - Rapporteren over voortgang van het testproces en de kwaliteit van het testobject

 - Definiëren van voortgangsrapportages

 - Opstellen vrijgaveadvies voor de finale Go / Nogo wat betreft in productiename van het informatiesysteem

 - Uitvoeren van een evaluatie van het testproces

Het beschouwingsgebied van testmanagement kan variëren. Tegenwoordig is testmanagement vaak verantwoordelijk voor het complete testproces, van bouwtesten tot en met acceptatietesten. Hierbij is het de taak van testmanagement om de verschillende testsoorten op elkaar af te stemmen en op deze manier het totale testproces te optimaliseren.

TestSupply bezit veel ervaring op het gebied van testmanagement. Graag zijn we u van dienst om het testmanagement in te vullen binnen uw project of organisatie.

 

© 2017 TestSupply B.V.