Testprocesverbetering

Testen wordt nog vaak als een onbeheersbaar proces ervaren, waarvoor een aanzienlijke investering noodzakelijk is, zonder dat het nut daadwerkelijk zichtbaar is. Het testen duurt te lang en kost veel meer dan begroot. Verder is er weinig inzicht in de kwaliteit van het testproces en daaraan gerelateerd de kwaliteit van het te testen informatiesysteem.

In deze situatie is het noodzakelijk het testproces te verbeteren om te komen tot een betere inzicht in de kwaliteit van het te testen systeem en een betere beheersbaarheid van het testproces.

Gebaseerd op de standaarden TPI Next® en TMM is het mogelijk om het verbeteren van het testproces gemakkelijker en meer geleidelijk te laten verlopen. Hierbij geldt een referentiekader om de sterke en minder sterke punten van het huidige testproces te identificeren. Op basis hiervan kunnen pragmatische en concrete voorstellen voor de verbetering van dit testproces in termen van doorlooptijd, kosten en kwaliteit worden gerealiseerd.

 

© 2017 TestSupply B.V.